Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/75
Title: ქართული ღვინის კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები შპს ქინძმარაულის მაგალითზე
Georgian wine companies and their export strategies
Authors: რობიტაშვილი, გიორგი 
Robitashvili,Giorgi 
Keywords: ბიზნესის მენეჯმენტი;ქართული ღვინო
Issue Date: 2018
Abstract: 
ქართული ღვინო ისტორიით ერთ-ერთი უძველესია ევროპაში. დღეისთვის ნაპოვნი ყველაზე ადრეული ნიშნები მევენახეობისა და ღვინის წარმოებაზე მიუთითებს საქართველოში ღვინის კულტურის არსებობაზე დაახ. 7000 წლის წინ, რაც საქართველოს ღვინის სამშობლოს სტატუსს ანიჭებს. მეღვინეობა ოდითგან პრიორიტეტულად ითვლებოდა საქართველოსთვის და დღეს გლობალური კონკურენციის პირობებში აუცილებელია მოხდეს იმ უნიკალური მეთოდების სტანდარტიზება და ბრენდინგი, რაც ესოდენ საამაყოა ჩვენი ისტორიიდან. ბოლო ათწლეულებს მანძილზე განხორციელებული მოვლენები საერთო ჯამში საკმაოდ პოზიტური გამოდგა, თუნდაც ყველაზე უარყოფითი, რუსული ემბარგო, საბოლოოდ მაინც დადებითი გამოდგა, რადგან ამან ქართველ მეღვინეებს ახალი ბაზრების ათვისების სტიმული მისცათ. რის საფუძველზეც მოხდა კონკურენტუნარიანობის პირობებში ღვინის წარმოების და რეალიზაციის სტანდარტების ამაღლება და თანამედროვე წარმოების ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესის წახალისება. მართალია ქართული ღვინო მსოფლიო ბაზარზე ძალიან მცირე ადგილს იკავებს, თუმცა ისეთი მცირე ქვეყნისათვის, როგორიც ჩვენი ქვეყანაა, იუნესკოს მხრიდან ქვევრის ღვინის აღიარებაც კი საკმაოდ დიდი მიღწევაა და დროთა განმავლობაში მსოფლიო ეკონომიკაში ქართული ღვინის წარმოება დიდ მნიშვნელობას შეიძენს.
ნაშრომში განხილულია ქართული ღვინო და მისი როლი ეკონომიკაში, ღვინის ბაზრის განვითარების ტენდენციები, ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიები და მათი საექსპორტო სტრატეგიები. ხოლო მეოთხე თავში წარმოდგენილია ქართული ღვინის ბაზრის აექსპორტო პოტენციალის კვლევა ანკეტურ გამოკითხვის საშუალებით.

Georgian wine history is one of the oldest in Europe. The earliest marks of viticulture and wine production are found in Georgia till now. About 7,000 years ago Georgian nation was producing wine, which fact grants the county the name of “Wine’s homeland”. Winemaking industry was considered as a priority for Georgia and nowadays globalization requires standardization and branding of unique methods, what is are so praiseworth from our history. Over the last decades, the events that took place over time have been quite positive, even the most negative Russian embargo has finally proved positive because Georgian winemakers became encouraged to step in new markets. On the basis of which the standards of wine production and marketing communications were encouraged to grow, as businessmans realized global spreading competition. They started to implement new hign-tecs and inovvative technologies. Although Georgian wines occupy a very small place on the world market, but for a small country like our country is, the recognition of the Qvevri wine from the UNESCO is quite a big achievement. This fact gives us opportunity to think positive about Georgian wine’s future big deal in the worlds wine market.
The paper deals with Georgian wine and it’s role in the country’s economy, the wine market development trends, Georgian wine producing companies and their export strategies. In the fourth chapter there is the study of export potential of Georgian wine market, which is conducted through a survey.
URI: https://openscience.ge/handle/1/75
Appears in Collections:დისერტაციები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Giorgi Robitashvili.pdfქართული ღვინის კომპანიების უცხოურ ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები შპს ქინძმარაულის მაგალითზე655.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jul 22, 2019

Download(s) 50

194
checked on Jul 22, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.