Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/599
Title: ეთნო -რელიგიური კონფლიქტები ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე 1992-1995 წლებში და საერთაშორისო ორგანიზაციები
Authors: ხელაძე, მარიამი 
Kheladze, Mariam 
Keywords: სეპარატიზმი;იუგოსლავიის ფედერაციული რესპუბლიკის ფორმირებისა და დაშლის პროცესი;სერბული რესპუბლიკის ფორმირება;სერბულ - ხორვატული „მშვიდობა“;ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი და სამშვიდობო მოლაპარაკებები
Issue Date: 2019
Abstract: 
აღნიშნული თემა ქრონოლოგიურად მოიცავს პერიოდს 1992-დან 1995 წლამდე და ასახავს იმ მოვლენათა ციკლს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე, თუმცა ასევე მიმოხილულია ის საკითხები, რომლებიც წინ უძღვოდა იუგოსლავიის დაშლის პროცესს. სწორედ ამ თემატიკას ეხება ნაშრომი და განიხილავს ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე ეთნიკური კონფლიქტების წარმოშობასა და ზოგადად, ეთნონაციონალიზმის გამოვლინებას, რამაც გამოიწვია იუგოსლავის ფედერაციული რესპუბლიკის დაშლა. ამასთანავე, შიდა სეპარატიზმს, რომელიც დამოუკიდებლობის გამოცხადებას მოჰყვა ხორვატიასა და ბოსნია ჰერცეგოვინაში, კრაინის რესპუბლიკის, ბოსნიის სერბთა რესპუბლიკისა და ჰერცეგ-ბოსნას მაგალითზე.
თემა აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც წარმოადგენს უახლესი ისტორიის საკითხს. ამასთანავე, ქართულ ენაზე ძალიან მწირი ინფორმაცია მოიპოვება აღნიშნულთან დაკავშირებით.
ნამშრომში განხილულია ისეთი საკითხები, როგორებიცაა საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი კრიზისების მართვის საკითხში , ასევე ის ტრანსფორმაციები, რომელიც მათ განიცადეს ცივი ომის დასრულების შემდეგ . კონკრეტულად კი, გაერთიანებული ერებს ორგანიზაციის, ევროკავშირის ჩართულობაზე აღნიშნულ კონფლიქტში და ბოლოს , ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის სტრატეგიის ცვლილება და ის სამშვიდობო ოპერაციები , რომელიც განხორციელებული იქნა მის კონფლიქტის მსვლელობისას .
ნაშრომი ძირითადად ეყრდნობა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეზოლუციებსა და კონფლიქტის მიმდინარეობისას სამშვიდობო კონფერენციების დადგენილებებს, ასევე პრესის მიერ გამოქვეყნებულ ქრონოლოგიურ მონაცემებს, სხვადასხვა ინსტიტუტების კვლევებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების საჯარო ინფორმაციის დეპარტამენტის მიერ მომზადებულ ოფიციალურ ანგარიშებსა და დოკუმენტებს.

This research chronologically covers the period from 1992 to 1995 and reflects the chain of events that took place in the former territory of the Yugoslavian Federation and also the issues that led to this process. The emergence of ethnic conflicts on the territory of the former Yugoslavia and, in general, the issue of the ethnic-nationalism, is also the focus of the research. In addition, internal separatism, which was followed by the declaration of independence in Croatia and Bosnia Herzegovina, on the example of the Republic of the Republic of Bosnia, Bosnia and Herzegovina-Bosnia.
The topic is relevant to the extent that it covers the recent historical event. What is more, there is not much information available about the topic in Georgian scholarly. The work deals with issues such as the role of the international organizations in crisis management, the transformation that they experienced after the end of the Cold War. In particular it covers the United Nations’ and EU involvement in the conflict. Furthermore, it describes the strategy of the North Atlantic Alliance and the peacekeeping operations carried out thought out the conflict. The work is mainly based on the resolutions of international organizations and the Peace Conference Resolutions. Also it stands on the chronological data published by the press, the surveys of various institutions and the official reports and documents prepared by the International Information Department of the International Organizations.
URI: https://openscience.ge/handle/1/599
Appears in Collections:დისერტაციები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
samagistro xeladze mariami.pdfეთნო -რელიგიური კონფლიქტები ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე 1992-1995 წლებში და საერთაშორისო ორგანიზაციები844.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 7, 2021

Download(s)

445
checked on May 7, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.