Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/311
Title: ორგანიზებული დანაშაულობის თავიდან აცილების ღონისძიებები
Authors: კირთაძე, ნუგზარ 
Degree Name: Master of Law
სამართლის მაგისტრი
Degree Discipline: სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: East European Univeristy 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 
Faculty: იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: ორგანიზებული დანაშაულობა
ნარკოტიკებით ვაჭრობა
ფულის დამზადება
ტრეფიკინკი
იარაღის უკანონო გაყიდვა
Issue Date: 2019
Publisher: East European Univeristy 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 
Abstract: 
Organized crime is one of the most complicate offences in the world of crime.Despite using a lot of mechanizms the achievement of some countries about crime still looks weak.In the given piece of work there are many ways how our countries should fight with this offence.
The increased number of organized crime in Georgia means a step backward to the past,which is undesirable time to be even remembered,the time when corruption was predominary,also judicial agencies did not do their honestly.more over they did crime themselves.
The number of commiting crime has reached the highest point.The number of unregulated income of criminals is often several miliion dollars.the most terrifying fact is the one which certain gangs of criminals commit in the state.At first they try to stay unvisible for the constables.while studying the state and ofter that they step dorward.Thats why the state should not admit such offences.The crime should be cut out at once in order to avoid the possibility of being chosen as a victim.
In this piece of work it is easy to see clearly the achievements that Georgia has made in the fight again crime,but theres still much to be done.It is the main purpose the author of this wark is trying to say.

ორგანიზებული დანაშაულობა ერთ-ერთი მძიმე დანაშაული დანაშაულებრივ სამყაროში. ბევრი მექანიზმის გამოყენების მიუხედავად ზოგიერთი ქვეყნის მიღწევა ამ დანაშაულის მიმართ მაინც სუსტად გამოიყურება. მოცემულ ნაშრომში ნაჩვენებია ის გზები, თუ რითი უნდა ებრძოლოს ჩვენი სახელმწიფო აღნიშნულ დანაშაულს.
ორგანიზებული დანაშაულობის საქართველოში მატება ნიშნავს ჩვენი ქვეყნის, რამდენიმე წლით უკან წარსულში დაბრუნებას. იმ წარსულში, რომლის გახსენებაც არავის სურს. როდესაც კორუფცია გაბატონებული იყო ასევე სამართალდამცავი ორგანოები ღირსეულად ვერ იცავდნენ მასზე დაკისრებულ მოვალეობას,მეტიც დანაშულს თავადვე ჩადიოდნენ.
ორგანიზებული დანაშაულობის ჩადენის რიცხვები მართლაც საგანგაშო ნიშნულს მიაღწია. დამნაშავეთა არარეგულირებადი შემოსავლების რიცხვი კი ხშირ შემთხვევაში რამდენიმე მილიონობით დოლარზე ადის. ყველაზე მეტად საშიში ის არის კონკრეტული დანაშაულთა ჯგუფები ჩადიან სახელმწიფოებში, თავდაპირველად ისინი თვალში არ ეჩხირებიან სამართალდამცავებს, ამ დროს შეისწავლიან სახელმწიფოს და ამის შემდგომ გადიან შემდეგ ნაბიჯებს. ამიტომ სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას მსგავსი დანაშაულები.დანაშული მყისიერად უნდა იყვეს აღკვეთილი, რათა დამნაშვეებს არ მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ შემდეგ მსხვერპლად ჩვენი ქვეყანა აირჩიონ.
მოცემულ ნაშრომში მკაფიოდ ჩანს ის მიღწევები რაც საქართველომ გაატარა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ გასაკეთებელი კიდევ ბევრი რამ დარჩა სწორედ ამის მინიშნება სურს ავტორს ამ ნაშრომით.
URI: https://openscience.ge/handle/1/311
Appears in Collections:იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Samagistro Nugar Kirtadze.pdfორგანიზებული დანაშაულობის თავიდან აცილების ღონისძიებები609.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

158
checked on Mar 2, 2024

Download(s)

2,465
checked on Mar 2, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.