იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები) : [103] Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 103
Issue DateTitleAuthor(s)
2021ჯანმრთელობის დაზიანებით მიყენებული არამატერიალური ზიანის ანაზღაურებაჯაჭვაძე, ანი 
2021დაზარალებულის უფლება-მოვალეობები სისხლის სამართლის პროცესშიდემეტრაძე, შოთა 
2021მუნიციპალიტეტის დელეგირებულ უფლებამოსილებაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელებაგიგაშვილი, ქეთევან 
2021აქციათა სავალდებულო მიყიდვამამასახლისი, მირიან 
2021ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში: მიმართვიანობა და რეაგირებაკეკუტია, მირანდა 
2021შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება როგორც ვალდებულების შესრულების სამართლებრივი დაცვის მექანიზმიმაისურაძე, ანა 
2021საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევა: სისხლისსამართლებრივი დახასიათებაბულია, დავით 
2021თავდებობის ხელშეკრულების ნამდვილობის წინაპირობები და თავდების პასუხისმგებლობის ფარგლებიღამბარაშვილი, მარიამ 
2021ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარიგებები და დირექტორთა პასუხისმგებლობაკაკოიშვილი, თამთა 
2021მხარდაჭერის მიმღებ პირად ცნობის სამართლებრივი რეგულაცია და პრობლემები ქართულ სამართლებრივ სივრცეშიშერმადინი, გიორგი 
2021ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების სპეციფიკაარევაძე, ნიკა 
2021არასრულწლოვანი ბრალდებულის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების თავისებურებანიხიჯაკაძე, თამარ 
2021დაკავების სტანდარტი სისხლის სამართლის პროცესში და მისი შესაბამისობა ევროპულ სტანდარტებთანჩაკვეტაძე, ანა 
2021არასრულწლოვანთა განრიდებაჯოჯუა, გიორგი 
2021საერთო საკუთრების ინსტიტუტი (შედარებით სამართლებრივი ანალიზი)სილაგავა, სალომე 
2021საარჩევნო კამპანიის როლი ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში (საქართველოს მაგალითზე)ჩიხრაძე, ნინო 
2021დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის სამართლებრივი საფუძვლები და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზიყვავაძე, მაგდა 
2021საკუთრების უფლება და მისი შეზღუდვის საფუძვლები. (საქართველოსა და უცხო ქვეყნების პრაქტიკის მაგალითზე)ინდაშვილი, იმედა 
2021დამნაშავის პიროვნების კრიმინოლოგიური და სისხლისსამართლებრივი ანალიზიგაბოძე, თეონა 
2021კორპორაციული მართვა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოებშიქევხიშვილი, თამთა 
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 103