Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/25
Title: ღვინო ხვანჭკარა- წარსული, აწმყო, მომავალი
Authors: ბოდაველი, ლაშა 
Bodaveli, Lasha 
Keywords: მეღვინეობა-მევენახეობა;აგრარული მეცნიერებები;ღვინო "ხვანჭკარა"
Issue Date: 2018
Publisher: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
Abstract: 
სამაგისტრო ნაშრომი მოიცავს ღვინო ,,ხვანჭკარის“ წარმოშობის ისტორიას, განვითარების ეტაპებს და იმ პოტენციალის ანალიზს, რომელიც მას რეალურად აქვს. ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ნაშრომში ხაზგასმით იყოს აღნიშნული ტერიტორიული მახასიათებლები, აქედან გამომდინარე წინამდებარე ნაშრომში დეტალურად განიხილება რაჭა-ლეჩხუმის, კერძოდ კი რაჭის მეღვინეობა, გეოგრაფიული მდებარება, კლიმატი და ა.შ. აგრეთვე დეტალურად განვიხილავთ სოფელ ხვანჭკარას, თავისი ბუნებრივი პირობებითა და ზოგადი მახასიათებლებით, რაც განაპირობებს განსაკუთრებული გემოვნური თვისებების მქონე ღვინის დაყენებას.
ხვანჭკარის ტერიტორიულ-ბუნებრივი მახასიათებლების განხილვის შემდეგ ნაშრომში ყურადღება იმ ჯიშთა ამპელოგრაფიულ მახასიათებლებს ეთმობა, რომელთა მეშვეობითაც ყენდებოდა და ყენდება ღვინო ,,ხვანჭკარა“. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ კუთხით წარსულშიც და ახლაც განსაკუთრებული როლი ალექსანდროულის (ალექსანდრეული) ყურძნის ჯიშს ენიჭება, რომელსაც ძირითად შემთხვევებში მუჯურეთულის ჯიშს ურევენ იმ ისტორიული ღვინის მისაღებად, რომლის შესახებაც ნაშრომში დეტალური აღწერა იქნება წარმოდგენილი. საყურადღებოა ისიც, რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ყურძნის ჯიშიც შეიძლებოდა მოხვედრილიყო ალექსანდრეულისა და მუჯურეთულის ტანდემთან ერთად, რაც ასევე გახდა თემაში განხილვის საგანი.
აღნიშნული თემის განხილვისას რათქმაუნდა ვერ ავუვლიდით გვერდს ,,ყიფიანის ღვინოს“ ისტორიულ მიმოხილვას, რომელიც გახლავთ ღვინო ხვანჭკარის ერთ-ერთი საწყისი დასახელება. სწორედ ხსენებული სახელით მიიღო სასმელმა ერთ-ერთი პირველი აღიარება, სხვადასხვა ჯილდო და ა.შ. ამასთან ერთად ნაშრომში მიმოვიხილავთ დამზადების ტექნოლოგიებს დღეს არსებული სხვადასხვა კომპანიის მიხედვით და ვიმსჯელებთ ,,ხვანჭკარას“ პოტენციალზე, როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ბაზარზე.
დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილი იქნება სრული სურათი და ანალიზი ერთის მხრივ ისტორიული რაკურსისა და მეორეს მხრივ ღვინო ხვანჭკარის სტატუს-კვოს ირგვლივ, რამაც რეალურად უნდა დასახოს სამომავლო გეგმები აღნიშნულის განვითარების კუთხით.

The work deals with the history of one of the georgian wine "Khvanchkara", the stages of
its development, the status and the perspectives for the future. While the Khvanchkara wine is
not made from only one variety of grapes, therefore a part of the work will be devoted to the
ampologic review of the relevant varieties, which were found after the study of theoretical
material. The goal of this research topic is to inform the reader about the amazing history of
wine and the different tasteful features as much as possible. It should be noted here that
Khvanchkara is naturally semi-sweet wine and geographical micro-zone has contributed to this.
The combination of soil, climate. humidity, and other factors that we think is considerable to
discuss. We will provide the reader with more or less complete information about the
geographical location and characteristics of Khvanchkara and on the other hand, the reader will
find out more about some unique qualities of the wine.
The work will present the visions of the author about the future prospects which will be result
of logical discussion of data analysis.
URI: https://openscience.ge/handle/1/25
Appears in Collections:დისერტაციები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
ლაშა ბოდაველი.pdfღვინო ხვანჭკარა- წარსული, აწმყო, მომავალი1.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s) 10

88
checked on Jul 22, 2019

Download(s) 50

171
checked on Jul 22, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.