Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/2204
Title: ქრისტიანული ოჯახის გაგება თანამედროვე ქართველ მართლმადიდებელ საზოგადოებაში
Authors: ონიანი, ანი 
Advisor: კიკნაძე, ზურაბ 
Degree Name: ჰუმანიტარული მეცნიერებების მაგისტრი თეოლოგიაში
Degree Discipline: თეოლოგია
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: Sulkhan-Saba Orbeliani University 
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences 
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
Keywords: ქრისტიანული ოჯახის გენეზისი
პავლე მოციქული
ეფესელთა მიმართ ეპისტოლი
Issue Date: 2020
Publisher: Sulkhan-Saba Orbeliani University 
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 
Abstract: 
In the modern world where a person tries to tries to achieve individualism and personal well-being, it becomes controversial when it comes to love which is focused on self-denial. According to Saint Maximus confessor, passion which is foundation in a sinful human being is known as "philatuss"?. It represents a selfish love of oneself. Modern Christian families face this challenge. It becomes obvious if we take into consideration increased rate of abortion, divorcement and psychological disorder among children. That kind of issues are very popular because Georgia compared with other nations has religious, cultural and historical experience which already counts 17 centuries. and is still under way. That's why we consider that Christian studies has serious impact on Georgian young people has a strong impact on Georgian young people comes to formation of families and christian values.
What Our research is focused on understanding of importance of family among young Georgian people (mostly among religious people). We are interested in influence of Christian studies on marital relations and cohabitation, which is strictly set and formed by God. According to Saint Paul we should imitate his behaviors as he did imitating Christ.
This is the first qualitative qualitative research for the analysis of the Epistle to the Ephesians.

თანამედროვე სამყაროში, სადაც ადამიანი მიმართულია ინდივიდუალიზმისა და პირადი კეთილდღეობისკენ, გაუგებარი ხდება ისეთი სიყვარული, რომელიც საკუთარი თავის უარყოფაზე გადის. წმ. მაქსიმე აღმსარებელის მიხედვით, ცოდვით დაცემულ ადამიანში ძირეულ ვნებას სწორედ ფილაუტია (Φιλαυτία) წარმოადგენს, რაც საკუთარი თავის ეგოისტური სიყვარულია. სწორედ ასეთი სიყვარულის გამოწვევის წინაშე დგანან დღევანდელი ქრისტიანული ოჯახები, რაზეც მიუთითებს ოჯახების რღვევის, გაზრდილი აბორტებისა და ბავშვებში ფსიქოლოგიური პრობლემების ზრდის ტენდენცია. ჩვენთვის ეს საკითხი აქტუალურია, რადგან საქართველოს ბევრი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით, ქრისტიანობის ჩვიდმეტსაუკუნოვანი კულტურულ-ისტორიულ-ეკლესიური გამოცდილება აქვს, რომელიც დღემდე გრძელდება. ამიტომ, ვფიქრობთ, საქართველოში და თანამედროვე ქართველ მორწმუნე ახალგაზრდებში, ოჯახური ურთიერთობის ფორმირებაზე ძლიერ გავლენას ახდენს ქრისტიანული მოძღვრება.
კვლევის ფარგლებში, ანალიზისა და თვისებრივი მეთოდების გამოყენებით, პავლე მოციქულის თეოლოგიური ტექსტი დავინახეთ პრაქტიკული პერსპექტივიდან. ეფესელთა მიმართ ეპისტოლე გავანალიზეთ პატრისტიკული ტრადიციის და თანამედროვე განმარტებათა მიხედვით. ტესქტის მიხედვით შევადგინეთ სადისკუსიო გეგმა. შემდგომ, ჩავატარეთ სიღმისეული ინტერვიუ. კვლევამ საკმაოდ კარგ შედეგებამდე მიგვიყვანა, რადგან პავლე მოციქულის სწავლება და რესპოდენტთა პრაქტიკა ერთმანეთთან მკვეთრად გადაიკვეთა.
ეფესელთა მიმართ ეპისტოლის ტექსტის ანალიზისთვის თვისებრივი კვლევა, რომელიც სიღრმისეულად გამოიკვლევდა ემპირიას, პირველია.
URI: https://openscience.ge/handle/1/2204
Appears in Collections:ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (სამაგისტრო ნაშრომები)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Anna Oniani Samagistro.pdfქრისტიანული ოჯახის გაგება თანამედროვე ქართველ მართლმადიდებელ საზოგადოებაში622.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jan 16, 2022

Download(s)

231
checked on Jan 16, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.