Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/2156
Title: ხაშმის მიკროზონის საფერავისა და რქაწითელის ტექნოლოგიური მახასიათებლების კვლევა.
Authors: მუჩიაშვილი, მადონა 
Advisor: გოცირიძე, ოლან 
Degree Name: აგრარული მეცნიერებების მაგისტრი
Degree Discipline: ქართული მევენახეობა-მეღვინეობის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Degree Grantor: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
Institution: Caucasus International University 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Viticulture-Winemaking 
მევენახეობა-მეღვინეობის ფაკულტეტი 
Keywords: საკვლევი ჯიშებისა და მიკროზონის დახასიათება
ვაზის ჯიშები
ღვინის ფიზიკო-ქიმიური ანალიზები
Issue Date: 2020
Publisher: Caucasus International University 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
Abstract: 
The master’s thesis refers to the research of physical, chemical, and sensory characteristics of two endemic vine varieties – Sapervi and Rkatsiteli – from Khashmi microzone, which was registered as the 19th microzone in Georgia in 2018.
13 experimental wine samples were made of Saperavi and Rkatsiteli from Khashmi microzone with different technological schemes, determining general flavonoids, anthocyanin, and macro and microelements.
The research has been carried out, to reveal the influence of hard parts of grapes (skin, bunch, grape stones) on the formation of wine polyphenol complex.
Changes in wine organoleptic characteristics, according to the technological methods, have been explored.
The aim of these researches is, to conduct studies about specific issues of Khashmi microzone and to reveal Saperavi and Rkatsiteli potential, to create qualitative products.
The object of the research is the wines of 2019 harvest of Saeravi and Rkatsiteli grapes from Khashmi microzone, made with different technological schemes.
This research is done within the project, getting an award in fundamental scientific grants competition of the Caucasus International University “Research of some factors determining the antioxidant action under traditional Georgian method, qvevri wines”.
The research base is Ninotsminda-Sagarejo Eparchy Monastery vineyard (historically “Katsareti” (Khashmi eparchy), which is cared by the monks of Patardzeuli Monastery, named after Nativity of the Blessed Virgin and the wines are made and botteled in the CIU Cellar - “Kolkhi”.
Qvevri Saperavi and Rkatsiteli from Khashmi were compared with the same wines types from Okami.

სამაგისტრო ნაშრომში განხილულია 2018 წელს საქართველოში , მე-19 მიკროზონად დარეგისტრირებული, „ხაშმის მიკროზონის“ ორი აბორიგენული ვაზის ჯიშის,საფერავისა და რქაწითელისგან, დაყენებული ღვინოების ფიზიკური, ქიმიური, სენსორული მახასიათებლების კვლევა.
ხაშმის მიკროზონაში დაკრეფილი საფერავისა და რქაწითელისაგან, სხვადასხვა ტექნოლოგიური სქემით დამზადებულია 13 ღვინის ექსპერიმენტული ნიმუში, რომლებშიც განისაზღვრა საერთო ფლავანოიდები, ანტოციანები, მაკრო და მიკროელემენტები.
გამოკვლეულია დიფერენცირებულად ყურძნის მაგარი ნაწილების (კანი, კლერტი, წიპწა) გავლენა ღვინის პოლიფენოლური კომპლექსის ჩამოყალიბებაზე.
გამოკვლეულია ღვინის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების ცვლილებები, გამოყენებული ტექნოლოგიური მეთოდების მიხედვით.
აღნიშნული კვლევების მიზანია ხაშმის მიკროზონის ზოგიერთი საკითხის შესწავლა და საფერავისა და რქაწითელის პოტენციალის გამოვლენა ხარისხიანი პროდუქციის შექმნის მიზნით.
საკვლევ მასალას წარმოადგენს, ხაშმის მიკროზონაში არსებული საფერავისა და რქაწითელის ჯიშის ყურძნისაგან, სხვადასხვა ტექნოლოგიური სქემით დაყენებული 2019 წლის მოსავლის ღვინოები.
კვლევა შესრულებულია, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფუნდამენტური სამეცნიერო საგრანტების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის-“ანტიოქსიდანტური აქტივობის განმსაზღვრელი ზოგიერთი ფაქტორის კვლევა, ქართული ტრადიციული მეთოდით, ქვევრში დაყენებულ ღვინოში“ ფარგლებში.
საკვლევ ბაზას წარმოადგენს ნინოწმინდა-საგარეჯოს ეპარქიის სამონასტრო (ისტორიულად „კაწარეთის“ (ხაშმის) ეპარქიის) ვენახი, რომელსაც პატარძეულის ღვთისმშობლის შობის სახელობის მამათა მონასტრის ბერები უვლიან. ღვინოები კი დაყენდა და ჩამოისხა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, მარან „კოლხში“
მოხდა, ხაშმის ქვევრის საფერავისა და რქაწითელის ღვინის შედარება-ოკამის იგივე ტიპის ღვინოებთან.
URI: https://openscience.ge/handle/1/2156
Appears in Collections:დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Samagistro Muchiashvili.pdfხაშმის მიკროზონის საფერავისა და რქაწითელის ტექნოლოგიური მახასიათებლების კვლევა.6.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

317
checked on Oct 19, 2021

Download(s)

261
checked on Oct 19, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.