Please use this identifier to cite or link to this item: https://openscience.ge/handle/1/1853
Title: ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით მომხმარებელთა შესახებ არსებული ინფორმაციის მართვა. CRM ტექნოლოგიების კავშირი ხელოვნურ ინტელექტთან
Authors: მრევლიშვილი, ეკა 
დევიძე, მარიამ 
ქვლივიძე, გვანცა 
Advisor: ნიკურაძე, გიორგი 
Degree Name: MBA in Management
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში
Degree Discipline: ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები
Degree Level
(0 - Undergraduate, 1 - Masters, 2 - Doctoral or post-doctoral)
1
Institution: Business and Technology University 
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 
Faculty: Faculty of Business and Technologies 
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი 
Keywords: CRM & AI
Artificial intelligence
Customer relationship management
ხელოვნური ინტელექტი
მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვა
Issue Date: 2019
Publisher: Business and Technology University 
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 
Abstract: 
Nowadays, the key to the success of business is customer satisfaction. Therefore, the biggest challenge for companies, is to understand customer’s needs and preferences. The popularity of this trend has finally formed the concept of the Customer Relationship Management (CRM).
CRM is like a business strategy and its main goal is to establish long-term and profitable relationship between company and its customers, based on the correctly selected processes.
Organizations try to receive useful and necessary information about customers from different sources. As a result of such kind of interaction, finally there is huge amount of raw information about users in company database, which needs to be processed. In order to convert the raw data into new opportunity, business needs flexible tools, that can predict opportunities based on processing and analysis of the received information in minimum time and with the lowest probability of making mistakes. One of the revolutionary proposals, regarding the above mentioned process, is what can be achieved through the integration of artificial intelligence (AI) and CRM systems. Through artificial intelligence we can reach higher level of customer relationship and management of data...

დღევანდელ დროში ბიზნესის წარმატებით მართვის მთავარ გასაღებად მომხმარებლის კმაყოფილება სახელდება. აქედან გამომდინარე ბოლო წლების გამოწვევად იქცა მომხმარებლების საჭროებებისა და უპირატესობებში უკეთ გარკვევა. აღნიშნული ტენდენციის პოპულარიზაციამ საბოლოოდ საფუძველი ჩაუყარა მომხმარებლებთან ურთიერთობის მართვის (CRM) კონცეფციას.
CRM არის ბიზნესის ერთგვარი სტრატეგია, რომელს მთავარი მიზანია სწორად შერჩეული პროცესების მეშვეობით მომხმარებლებთან გრძელვადიანი და მომგებიანი ურთიერთობები ჩამოყალიბება.
ორგანიზაციები ცდილობენ სხვადასხვა წყაროებიდან მომხმარებლების შესახებ მაქსიმალურად საჭირო და სასარგებლო ინფორმაციის მოპოვებას. მსგავსი ინტერაქციის შედეგად კი საბოლოოდ, კომპანიის მონაცემთა ბაზებში მომხმარებლების შესახებ უზარმაზარი დაუმუშავებელი ინფორმაცია იყრის თავს. იმისთვის, რომ მოხდეს არსებული ინფორმაციის გარდაქმნა ახალ შესაძლებლობად, ბიზნესს სჭირდება მოქნილი ხელსაწყოები, რომლებიც შეძლებენ მიღებული ინფორმაციის დამუშავებისა და გაანალიზების საფუძველზე გარკვეული პროგნოზების შემოთავაზებას, რაც მთავარია დროის მინიმალური დანახარჯითა და შეცდომების დაშვების დაბალი ალბათობით. ამ მიმართულებით, ერთ-ერთი ყველაზე რევოლუციური შემოთავაზება არის ის, რაც ხელოვნური ინტელექტისა (AI) და CRM სისტემების ინტეგრაცის შედეგად მიიღწევა. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შესაძლებელია მივაღწიოთ მომხმარებელთან ურთიერთობისა და მის შესახე არსებული ინფორმაციის მართვის ბევრად მაღალ ხარისხს...
URI: https://openscience.ge/handle/1/1853
Appears in Collections:დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები

Files in This Item:
File Description SizeFormat
Mrevlishvili, Devidze, Kvlividze Samagistro.pdfხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით მომხმარებელთა შესახებ არსებული ინფორმაციის მართვა. CRM ტექნოლოგიების კავშირი ხელოვნურ ინტელექტთან971.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

103
checked on Jan 29, 2022

Download(s)

1,338
checked on Jan 29, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.