ტყეშელაშვილი, თინათინ

Full Name
ტყეშელაშვილი, თინათინ