პეტრემღვდლიშვილი, თორნიკე

Full Name
პეტრემღვდლიშვილი, თორნიკე