მღებრიშვილი, ბაბულია

Full Name
მღებრიშვილი, ბაბულია