ყირიმლიშვილი, ნაირა

Full Name
ყირიმლიშვილი, ნაირა