ბარდანაშვილი, სალომე

Full Name
ბარდანაშვილი, სალომე