გაფრინდაშვილი, ხათუნა

Full Name
გაფრინდაშვილი, ხათუნა