გამსახურდია, კონსტანტინე

Full Name
გამსახურდია, კონსტანტინე