ეგიაზაროვი, თორნიკე

Full Name
ეგიაზაროვი, თორნიკე