მღებრიშვილი, თორნიკე

Full Name
მღებრიშვილი, თორნიკე