აფრიამაშვილი, სოფიო

Full Name
აფრიამაშვილი, სოფიო