გამეზარდაშვილი, თამარ

Full Name
გამეზარდაშვილი, თამარ