ჩხარტიშვილი, ბაჩუკი

Full Name
ჩხარტიშვილი, ბაჩუკი