პეტრიაშვილი, თენგიზ

Full Name
პეტრიაშვილი, თენგიზ