ხოხონიშვილი, თორნიკე

Full Name
ხოხონიშვილი, თორნიკე