სამადაშვილი, სოფიკო

Full Name
სამადაშვილი, სოფიკო