დალაბანდიშვილი, სალომე

Full Name
დალაბანდიშვილი, სალომე