მინდიაშვილი, თორნიკე

Full Name
მინდიაშვილი, თორნიკე