მეშველიანი, თორნიკე

Full Name
მეშველიანი, თორნიკე