დავითაშვილი, სალომე

Full Name
დავითაშვილი, სალომე