თაბუკაშვილი, გვანცა

Full Name
თაბუკაშვილი, გვანცა