ჯამასპიშვილი, ხატია

Full Name
ჯამასპიშვილი, ხატია