ქასრაშვილი, თორნიკე

Full Name
ქასრაშვილი, თორნიკე