ვენჯელაშვილი, გვანცა

Full Name
ვენჯელაშვილი, გვანცა