ბეგლარაშვილი, თორნიკე

Full Name
ბეგლარაშვილი, თორნიკე