გაჩეჩილაძე, თორნიკე

Full Name
გაჩეჩილაძე, თორნიკე