ბიჭიაშვილი, თორნიკე

Full Name
ბიჭიაშვილი, თორნიკე