სამართლის ფაკულტეტი (დისერტაციები, სამაგისტრო ნაშრომები) : [76] Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76
Issue DateTitleAuthor(s)
2022ვალაუვალობის წარმოების თავისებურებები ევროკავშირის რეგულაციების მიხედვით და შედარებითი კვლევა ვალაუვალობის ქართულ სამართალთანტურაშვილი, ჯუბო 
2022ციფრული პლატფორმების მიერ კონტენტის მართვა და ადამიანის უფლებებიშენგელია, ნინო 
2020სქესობრივი დანაშაულის კრიმინოლოგიური ასპექტებიძიმისტარიშვილი, დავითი 
2020შეჯიბრებითობისა და მხარეთა თანასწორობის პრინციპი სამოქალაქო პროცესშიმეგრელიშვილი, ნინო 
2020უდანაშაულობის პრეზუმფციის, როგორც სისხლის სამართლის პროცესის უმნიშვნელოვანესი პრინციპის, რეალიზების პრობლემებილეკიაშვილი, ნინო 
2020სახელშეკრულებო სამართალში კეთილსინდისიერების პრინციპის დადებითი და უარყოფითი მხარეებიგრძელიშვილი, თამუნა 
2020პროკურორის დისკრეციული უფლებამოსილებებიდავითაშვილი, ნიკა 
2020მეუღლეთა უფლება-მოვალეობანიპაპაშვილი, ანა 
2020სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობამაჭარაშვილი, ნანა 
2020სარჩელის უზრუნველყოფაკენჭოშვილ, ინათია 
2020მოვალის რეაბილიტაცია „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა დაკმაყოფილების შესახებ“ კანონპროექტის თავისებურებების გათვალისწინებითკეთილაძე, მერი 
2020სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლების პრობლემები თანამედროვე ქართულ სამართალშიგელაშვილი, მარიამ 
2019ლიზინგის საგანი და სამართლებრივი რეგულაციებიგოგოლაძე, მამუკა 
2020ჯგუფური სარჩელი და მისი დანერგვის პერსპექტივა საქართველოშიჯოხაძე, რუსუდანი 
2020სამართლიანი პროცესი და სწრაფი მართლმსაჯულება, როგორც საპროცესო შეთანხმების საფუძველიონიანი, ლალი 
2020მართლზომიერი მფლობელის უფლებების შედარებითი სამართლებრივი ანალიზიბარაბაძე, თამარ 
2020სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობის კონსტიტუციური ასპექტები საქართველოშიგიორგაძე, მარია 
2020ვალდებულების დარღვევა და მისი სამართლებრივი შედეგებიცხოვრებაძე, თინათინ 
2021მედიაცია როგორც დავის მოგვარების საუკეთესო ალტერნატივა.ამბარდნიშვილი, გვანცა 
2020არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ძირითადი ასპექტებიროსტიაშვილი, ბონდო 
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 76