სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი კინომცოდნეობის მიმართულება