ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Organization name
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი