თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Organization name
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი