ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Organization name
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი