ბინესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

Organization name
ბინესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი