ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები

Organization name
ბიზნესის ადმინისტრირება და თანამედროვე ტექნოლოგიები