ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსტეტი

Organization name
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსტეტი