შესვლა DSpace-ში

ახალი მომხმარებელი ხართ? რეგისტრაციისთვის აქ დააჭირეთ.

გთხოვთ, შეიყვანოთ ელ. ფოსტის მისამართი ქვემოთ მოცემულ ანკეტაში.

გამოიყენეთ თქვენი ORCiD ან შექმენით ახალი

ORCID გაწვდით მუდმივ ციფრულ იდენთიფიკატორს, რომელიც გამოგარჩევთ სხვა მკვლევრებისგან და უმთავრეს შრომით პორცესებში, როგორიცაა ხელნაწერის და საგრანტო პროექტის წარდგენა, მხარდაჭერილი აქვს ავტომატური კავშირი თქვენსა და თქვენს პროფესიულ საქმიანობას შორის, რაც გარანტირებულს ხდის თქვენი საქმიანობის ცნობადობის ზრდას.
დააჭირეთ ORCID-ის ლოგოს არსებული ჩანაწერებით შესასვლელად ან შექმენით ახალი.