გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს იდენთიფიკატორი ამ ერთეულის ციტირებისთვის ან ბმულისთვის: https://openscience.ge/handle/1/142
სათაური: მედიაპოლიტიკა
Mediapolitics
სხვა სათაურები: სიტყვიერი, ბეჭდვითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ
On verbal, printed and electronic communications
ავტორები: თუშმალიშვილი, გოგი 
Tushmalishvili, George 
რედაქტორები: ჯოხაძე, ნანა 
საკვანძო სიტყვები: კომუნიკაციის თეორია
სიტყვიერი კომუნიკაცია
ბეჭდვითი კომუნიკაცია
გამოსახულებითი კომუნიკაცია
გამოცემის თარიღი: 2017
აღწერა: 
წიგნი ეყრდნობა მარშალ მაკლუენის ცნობილ თეორიას, რომლის მიხედვით, კომუნიკაციების ისტორიაში ბეჭდვითი მედიის (გვიანი შუა საუკუნეები და ინდუსტრიალიზაციის ხანა) ელექტრონული მედიით (პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი ხანა) ჩანაცვლებამდე "მედიუმის" როლს ვერბალური კომუნიკაციის ის უძველესი ფორმა ასრულებდა, რომლის ყველაზე სრულყოფილი ნიმუშები ანტიკურ ათენსა და რომში კულტივირებული ორატორული ხელოვნების სახით მივიღეთ.
ამასთანავე, წიგნში განხილულია ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაკავშირებული თანამედროვე საკომუნიკაციო ფორმები.

The book builds on Marshal McLuhan's theory of three distinct periods of
communications. According to this theory, printed (the late middle ages and
industrialization era) and electronic (mostly post-WW I era) media were
preceded by the art of oratory – an early “medium” cultivated in ancient
Athens and Rome.
The book also examines modern forms of political communications linked
with the Internet and the newest communication technologies.
URI: https://openscience.ge/handle/1/142
ISBN: 9789941097980.
ჩანს კოლექციებში:წიგნები

ფაილები ამ ერთეულში:
ფაილი აღწერა ზომაფორმატი
mediapolitika.pdfმედიაპოლიტიკა : სიტყვიერი, ბეჭდვითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ11.66 MBAdobe PDFდათვალიერება-გახსნა
სრული ჩანაწერის ჩვენება

CORE Recommender

გვერდის დათვალიერება 1

2,013
checked on Nov 26, 2021

გადმოწერა 5

7,308
checked on Nov 26, 2021

Altmetric


ერთეულები ციფრულ საცავში დაცულნი არიან საავტორო უფლებით, ყველა უფლების დაცვით, თუ სხვაგვარი რამ არაა მითითებული.