ყანდაშვილი, თეიმურაზ

Full Name
ყანდაშვილი, თეიმურაზ