პაპასქირი, თეიმურაზ

Full Name
პაპასქირი, თეიმურაზ