სამონაზვნე ბარბარე (მეგრელაძე)

Full Name
სამონაზვნე ბარბარე (მეგრელაძე)