დედა ბარბარე (მეგრელაძე)

Full Name
დედა ბარბარე (მეგრელაძე)