დავითულიანი, სალომე

Full Name
დავითულიანი, სალომე