ჯაშიაშვილი, გიოირგი

Full Name
ჯაშიაშვილი, გიოირგი